Kaefer Energy Klubben

Kaefer Energy Klubben

STØTTEUTTALELSER

Gå sakte aksjonenPosted by Kaefer Energy klubben Wed, October 18, 2017 16:08:50

Organisasjoner, klubber og foreninger som har gitt støtteuttalelser (og evt. dagsebidrag) til de Kaefer-ansatte:

Fellesforbundet avd 25 i Stavanger

Fellesforbundet avd 5 i Bergen

Fellesforbundet avd 57 i Nord-Rogaland

Fellesforbundet avd 2 i Fredrikstad

Fellesforbundet avd 8 i Telemark

Fellesforbundet avd 118 i Sunnhordland

Fellesforbundets klubb i Bilfinger

Fellesforbundets klubb i Beerenberg

Fellesforbundets klubb i StS

Rosenberg Verfts klubb

Verftsklubben Kværner Verdal

Verkstedklubben AS Nymo

Fellesforbundets klubb i Master Stillas

Fellesforbundets klubb i Midt-Norsk Stillas

Industri Energi-klubben i Prezioso Linjebygg

Industri Energi-klubben i Archer

Industri Energi Statoil Sokkel

Industri Energi NR Forum (flyterigger)

Industri Energi-klubben i AkerBP (ABC)

Industri Energi i Coor (forpleining)

Samarbeidskomiteen for operatøransatte i Industri Energi

LO i Oslo

LO-klubbene i Aker Solutions

LO-klubbene i Aker ASA

LO-klubbene i Akastor

LO-klubbene i Kværner

Utdanningsforbundet Akershus

Utdanningsforbundet Oslo

Heismontørenes Fagforening

Bryggesjauerne i Mosjøen

Oslo Bygningsarbeiderforening (Fellesforbundet avd 603)

Tømrer og Byggfagforeningen (Fellesforbundet avd 601)

Rørleggernes Fagforening (Fellesforbundet avd 605)

Oslo Grafiske Fagforening (Fellesforbundet avd 850)

NNN avd 3 Sørlandet

Partiet Rødt

Sentralstyret i SV

RogalandskonferansenVi takker og bukker, og er svært lei oss hvis vi har glemt noen i farta – klubben.kaefer@gmail.com har det rimelig hett for tiden.

Vi takker også for den økonomisk støtten som har kommet inn fra enkelte foreninger/klubber. Den betales ut fortløpende hver måned til medlemmer som søker klubben om støtte for å komme seg gjennom månedens regninger.

Når kampen varer såpass lenge, delvis fordi bedriftsledelsen og Norsk Industri sammen møter aksjonen både med massiv ulovlig innleie fra bemanningsselskaper og med trusler om arbeidsrettslige skritt for å stoppe aksjonen, er det viktig at vi kan gi en hjelpende hånd til de suverent dårligst betalte arbeiderne i olja. De er tøffe som har sagt nei tre ganger til dårlige lønnstilbud, og fortjener all mulig støtte.

Hvis noen flere klubber, foreninger eller forbund vil yte bidrag til dagsekassen, settes det også svært stor pris på... Det er svært tøft å gå på 45% lønn i lengden.

Kontonummer: 3201 50 21380 "Bedriftsklubben Kaefer Energy"
Vipps: 127040  • Comments(0)//kaefer.isoalliansen.no/#post1
« PreviousNext »