Kaefer Energy Klubben

Kaefer Energy Klubben

Sammendrag og bakteppet for arbeidskonflikten i Kaefer Energy

Gå sakte aksjonenPosted by Kaefer Energy klubben Wed, October 18, 2017 17:15:23
Sammendrag:
Kaefer-ansatte er i likhet med andre ISO-arbeidere (isolasjon, stillas, overflate) de suverent dårligst betalte i olja; på VOs garantilønn. Etter at et massivt flertall to ganger stemte ned dårlige lønnstilbud fra ledelsen, har de ansatte vært i temporeduksjon siden 29.08 i hht VO. Også de andre viktigste bestemmelsene i tariffavtalen om f.eks. arbeidstid og reiser er dårligere enn hva de fleste vil kunne forestille seg om olja.

I stedet for å vise ny forhandlingsvilje, kjører bedriftsledelsen nå en strategi som går ut på å undergrave aksjonen både gjennom høy og intensivert bruk av ulovlig innleie fra bemanningsselskaper, og gjennom trusler ved Norsk Industri om å ta temporeduksjonen til Arbeidsretten. Likevel er det helt avgjørende for de Kaefer-ansatte og resten av bransjen at man viser evne til å stå på de svært legitime kravene om høyere lønn helt til de blir tatt til følge. Vi må også skaffe oss utholdenhet til å stå over innleieforsøkene.

Bedriftsledelsen ser ut til å tro at de kan ri av stormen på denne måten, og ville knapt gi et tilbud i det hele tatt i de første rundene. Det er illevarslende for lønnsdannelsen på frontfaget, som kun er lokal/bedriftsvis. Etter 6 uker i temporeduksjon, økte ledelsen tilbudet - men bare i takt med stigningen i garantifortjenesten på VO i september.
Denne gangen stemte 73,2% nei.

Det tariffmessige bakteppet:
Siden overgangen fra byggfagoverenskomsten (FOB) til Verkstedsoverenskomsten (VO) i 2012, har Kaefer-ansattes grunnlønn i likhet med de fleste andre ISO-arbeidere ligget mer eller mindre på garantifortjenesten, dvs det laveste tillatte nivået i tariffavtalen (gjennomsnitt på hhv 174,25kr u/fagbrev og 184,88kr m/fagbrev per 3. kvartal 2016).


Etter forhandlinger helt siden mai måned, potensielt for både 2016 og 2017, har de organiserte arbeiderne tre ganger stemt ned tilbudene fra ledelsen med henholdsvis 93,5, 81,2% og 73,2% overvekt. Lønnstilbudene har ligget bare noen få kroner over garantifortjenesten, og inkluderer ikke etterbetaling for 2016-oppgjøret.

Økonomien i bedriften og produktivitetsveksten tilsier at vi fortjener høyere lønn enn i dag. Det samme gjør enhver sammenligning med resten av olja. Den sviktende rekrutteringen til fagene peker tydelig mot at lønna er altfor lav. Nå ligger vi 15 kroner under den allmenngjorte minstelønna i bygningsbransjen, 30-40 kroner under snittet i grunnlønn på VO, og godt over hundrelappen under snittlønna for faglærte i olja.

En offshore fagarbeider i Kaefer med 10 års ansiennitet har dermed ei grunnlønn u/feriepenger på ca 300 000kr. Det avtalte offshoretillegget er på 112 800/år.  • Comments(0)//kaefer.isoalliansen.no/#post2
Next »