Takk Espen for denne fine siden og at jeg får æren av å være første blogger.

Noen av dere kjenner meg andre ikke men håper selvfølgelig etter mange år i yrkeslivet at jeg har vært helt ok, for dere som har møtt meg. smiley

Så over til hva som er viktig i mine øyne. Mange kjenner hverandre på tvers av firmaer her inne på dette nye forumet.
Da vi har jobbet sammen i andre firmaer før i ISO bransjen.

For meg var valget en skuffelse. ( at vi ikke fikk regjeringskifte )

Men jeg står enda på at vi alle sammen burde gå sammen og finne en sterk uredd person som taler vår sak.

Kom med forslag, gi en kort begrunnelse om hvorfor du mener at nettopp denne personen er den rette.

Da kan vi andre også gi kommentarer ( ros eller ris på en saklig høflig måte)

Jeg håper at dersom kollegaer av meg ser eller avdekker kritikkverdige forhold eller ulovligheter i moderselskapet eller andre selskaper kan informere om det her inne til oss alle.

Hvorfor? " Er denne informasjonen er viktig å dele"

I dag foregår det innenfor yrket vårt mange tilfeller av sosial dumping.
Hvor de ansvarlige i bedriften eller organisasjonen forsøker å dysse ned eller skjule opplysningene om dårligere betingelser enn det som er nedfelt i overenskomsten (noe som er ulovlig etter norsk lov)

Vikarbyråer blir brukt og dette undergraver oss som er fast ansatte.
I dag er vi ikke samlet, mye av skylden er at vi jobber i forskjellige firmaer og selv om klubbene vi betaler medlemskontigent til er de samme, viser det seg at vi som medlemmer får lite info fra de fleste av disse.

Problemet er at klubbformennene ikke samarbeider og gir hverandre informasjon som kunne vært vitale i forhandlinger eller tvister med moderselskapet, de oppfører seg mer som konkurrenter. (Jeg er best i klassen)
Noe som er en frustrasjon for meg!!!

Det er ikke til å stikke under en stol at blant disse klubbformenn er det noen som er flinkere en andre. ( som blant oss innenfor yrket 😀)

Vi må få på plass en sterk dedikert klubbleder som vi kan stå bak og medhjelpere rundt han som som kommer fra egne rekker som vil være en maktperson i forbundet han er medlem av, som kan utgjøre en forskjell.

Jeg håper å finne en ny Tor Aspengren blant oss ISO arbeidere. Han ledet LO fra 1969 til 1977. En ruvende skikkelse i norsk fagbevegelse, mener både arbeidstagere og arbeidsgivere.

For oss innenfor er saken enkel dette er punktene som undergraver vårt arbeid og lønnsvekst.
- Økt arbeidsinnvandring og vikarbyråer.😡
- De store selskapene (Skviser leverandørene) 😡
- ISO selskapene endrer strategi (sier opp ansatte og leier inn )😡
- Oppblomstring av Bemanningsbyråer (Ryanair modellen)
- I 2015 endrer regjeringen arbeidsmiljøloven favoriserer bemanningsbyråer vi blir løsarbeidere!!! Og ringevikarer i eget firma!!!😡
- NAV samarbeider med Bemanningsbyråene og dette undergraver de seriøse firmaene og det seriøse arbeidslivet. 😡

Kom med innspill.
Ha en strålende weekend Hilsen Frank. 😀